Kontakt Dla Biznesu

Kontakt Dla Biznesu

Jeżeli chcesz uzyskać informacje, skorzystaj z ankiety poniżej

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE.

Chcesz dodać BLIKA jako metodę płatności w swoim sklepie?

Aby dodać BLIKA jako metodę płatności, prosimy postąpić zgodnie z informacją poniżej:

W związku z tym, że BLIK nie prowadzi bezpośrednich integracji, prosimy wybrać i podpisać umowę na obsługę transakcji z integratorem płatności współpracującym z BLIKIEM. Lista dostępna jest pod tym linkiem: https://blik.com/partnerzy#agenci-rozliczeniowi-1. Wszelkie informacje dotyczące kosztów, prowizji oraz zakresu usług są dostępne u wybranego integratora płatności.

Jeśli Twoje pytanie nie dotyczy integracji BLIKA z Twoim sklepem, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.

BLIK

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych - .

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa (dalej „PSP”).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@blik.com, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@blik.com lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone bez lub za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, czyli podstawa o której mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”).

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na założone zapytanie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w celach obsługi zapytania składanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio do Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi takiego zapytania.


BLIK

FAQ

FAQ

Znajdź odpowiedź na najczęściej zadawane pytania.

Zobacz więcej

BLIK

BLIK

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

BLIK

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783

Kapitał zakładowy 151 263 000,00 zł
NIP 521-366-44-94

BLIK

Siedziba

ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa

Zobacz również

Aktualności

Aktualności

Zobacz, co nowego
słychać w BLIKU

Jak korzystać z BLIKA

Jak korzystać z BLIKA

Zobacz, krok po kroku, jak łatwo
i szybko możesz korzystać
z transakcji BLIKIEM